Nord-Irland er kanskje ikke landet man forbinder med symfonisk power metal. Det er noe det helt ferske bandet Ravenlight ønsker å gjøre noe med.

(Scroll down for English version)

Bandet ble dannet i januar og består i dag av Rebecca Feeney på vokal og John Connor på gitar og keyboard. Et lite band, med andre ord. Spesielt ettersom det ikke er snakk om et tradisjonelt pub-band, men et band som henter mye inspirasjon fra blant annet Sonata Arctica og Nightwish.

Hvordan trives dere med kun to i besetningen egentlig. Er dette noe som skal vedvare, eller er det planer om å utvide etter hvert?

John: Det er absolutt noe vi ønsker å gjøre noe med. Alle sangene er skrevet i studio, så det er veldig praktisk for meg å spille inn hvert enkelt instrument. Men det man da ikke får er at andre kommer inn med sine meninger og ideer som kan ta sangene til det neste nivået. Vi hadde faktisk planer om å få inn flere medlemmer til innspillingen av EP-en, men av ulike grunner gikk det ikke. 

Man kan ikke si at bandet ligger på latsiden: innen året er omme, nærmere bestemt 28. september, kommer deres første EP, The End Of The World. Ting har gått ganske fort?

John: Ja, det kan man si. Når jeg forlot mitt forrige band, Selene, i august, så hadde vi nettopp gitt ut vårt andre album. Men vi fikk aldri muligheten til å promotere albumet, så jeg var ivrig på å komme meg ut med et nytt band. Derfor startet jeg å skrive sanger, men uten noen spesiell vokalist i tankene. 

Hvordan kom du i kontakt med Rebecca?

John: Jeg la ut en annonse på Facebook, og Rebecca svarte på den. Deretter møttes vi i januar og spilte inn den første sangen sammen [«Words Unspoken»]. Vi følte begge at det gikk veldig bra, så vi bestemte oss for å gjøre mer. Sangene til EP-en har faktisk ligget klare en god stund nå, men vi følte at det var bedre å lansere den nå i høst, nå som det er tid for konserter igjen.

Med denne hastigheten så er det vel ikke lenge før debutalbumet kommer, heller?

John: Planen var i utgangspunktet å gi ut et album med en gang, og vi snakket med en del plateselskaper om en mulig utgivelse, ettersom de var mer ivrige på det. Men jeg tenkte at det var smartere å gi ut en EP først,  for å  få litt tid til å bearbeide musikken. Vi vil mest sannsynlig i løpet av de neste månedene, litt avhengig av hvordan det går med EP-en, bestemme oss for hvorvidt neste steg vil være å gi ut et album eller en ny EP.

Dere ga allerede i mars ut bandets første singel, «Where The Stars Grow». Som et nyetablert band må det være vanskelig å skaffe oppmerksomhet. Kan du si noe om hvordan singelen ble mottatt?

John: Det er litt vanskelig for meg å si. Lokalt så vil vi alltid skille oss ut i mengden, og vi får ganske god omtale på nett. Men som et lite band band er det tøft til tider. Personlig så synes jeg at singelen nådde ut til mange fler enn jeg hadde regnet med på forhånd, fordi det er alltid vanskelig å starte opp et nytt band. Men mottakelsen var god og vi måtte ikke jobbe så mye som fryktet for å få folk til å høre den. 

Hvordan er markedet for Ravenlight i Nord-Irland; er det en stor (power) metal-scene?

John: Det er en ganske stor scene i Belfast, men det er ikke så mange powermetal-band. De fleste bandene er i sjangeren death metal og lignende, pluss at det er noen NWOBHM-band. Så det er ingen som spiller det samme som oss, med keyboard og hele den pakken. Heldigvis så blir det godt mottatt her og det eksisterer et publikum som er interessert i den type musikk.

Kan du forklare, for de som ikke har hørt dere, hva du mener med «den type musikk»?

John: Vel, mine musikalske forbilder kommer fra europeiske metalband som for eksempel Sonata Arctica, Kamelot og Stratovarius. Det er, åpenbart, også litt påvirkning fra band som Nightwish, men mitt mål med Ravenlight er å lage musikk stilistisk nærmere power metal enn symfonisk metal.

Hva med live-biten? Har dere spilt sammen enda, og hvordan løser dere utfordringen med at du spiller alle instrumentene?

John: Vår første konsert vil faktisk være 18. august, så det nærmer seg. Heldigvis har vi venner som er villig til å stille opp og gjøre det mulig for oss å spille live. Så, fram til vi får en varig besetning, har vi Cameron Glass fra Overoth og mitt gamle band Selene på trommer, og Phil Horner, gitarist i Conjuring Fate på bass.

Har dere planer om flere konserter?

John: Ikke for øyeblikket. Vi har begynt å søke om plass på flere festivaler til neste år, men for nå holder det med lokale konserter fram til vi får ordnet oss. 

Det virker som du har stålkontroll på bandet og det er sikkert lurt at dere tar en ting av gangen. Men hva er planene fremover; hva er målet?

John: Akkurat nå er alt fokus på den kommende EP-en og de lokale konsertene. Når det er gjennomført så har vi forhåpentligvis en fullverdig line up. Da vil vi begynne arbeidet med debutalbumet og prøve oss på det europeiske festivalsirkuset. 

Ravenlights debut-EP, The End Of The World, blir utgitt 28. september.

Følg med på bandets Facebook-side og hjemmeside for mer informasjon og nyheter.

Ravenlight: New Power Metal from Northern Ireland

Northern Ireland is perhaps not the country you associate with Power Metal. But thats about to change.

Ravenlight was formed in January 2018 by Rebecca Feeney and John Connor. With Rebecca on vocals and John on «everything else», what is that like? I mean, it’s quite complex music. Do you have any plans expanding the line up?

John: It’s absolutely something we want to get away from. All the songs are written in the studio, so it’s very handy for me to play each part on the recordings and make a Complete song. But you are missing out on other People coming in With different approaches and ideas that can take them to the next level. We have actually had other members already behind the scenes, but various scheduling issues and other circumstances meant they didn’t work out in time for the EP.

Within the year you will release your debut EP, The End Of The World (28. september). Things have gone pretty quick?

John: Yeah! When I left my old band, Selene, last August, we had just released our second album and hadn’t really got a chance to do anything to promote it. So I was eager to get back out with a new band, so I started writing a collection of new songs with no singer in mind.

How did you get in touch With Rebecca?

John: I put out a Call for musicians on Facebook and Rebecca was interested, so we got together in January and recorded the first song together [«Words Unspoken»]. It went well, so we decided to do more. The songs from this EP have actually been recorded for a few months now, but we thought the timing was right to release it now that the live shows are starting.

With this speed it’s not long until the first album, or what?

John: Originally the plan was to do an album right away, and we were talking to a few labels about a possible release as they would have rathered that. But I thought an EP might be better in the meantime to help refine the sound. We will probably decide over the next few months, depending how the EP does, if the next step is a full album or another EP. 

Already in March the band released the first single, «Where The Stars Grow». As a new band it must be hard to gain attention. Can you tell me how the song was received?

John: It’s personally pretty hard for me to tell, we will always stand out in our local scene, and we get pretty good coverage online. But being in a smaller band, it’s tough at times to gauge metrics. Personally the single’s reach exceeded my expectations because it’s always tough to launch a new band. But the receptions was good and it was much less of an up hill climb to get people to listen to it than I expected.

What is the marked like for bands like Ravenlight in Northern Ireland? Is it a big (Power) metal scene?

John: There is a fairly decent size metal scene in Belfast, but Power Metal is quite rare. Most of the bands would fall into the Death Metal or Groove Metal categories. Then there are a few old school NWOBHM and some of those have Power Metal leanings. But there is nobody else really that does it With keyboards the way that we do. Thankfully though it’s well received here and there’s an audience interested in that sound.

Who are your musical influences, and how would you describe the music of Ravenlight?

John: My influences definitely come from European metal bands like Sonata Arctica, Kamelot and Stratovarius. Obviously theres a bit of influences from bands such as Nightwish, but one of my aims with Ravenlight is to be closer to the Power Metal style than a Symphonic Metal style.

What about live shows? Have you had any concerts yet, and how do you solve the issue with you playing all the instruments?

John: Our first live show will actually be August 18th, so its coming up very soon. Thankfully we have a bunch of friends in the local Music scene who are willing to help us out and fill the line up until we are sorted With permanent members. So we have Cameron Glass from Overoth and my old band Selene playing drums, and Phil Horner, guitarist in Conjuring Fate filling in on bass.

Are you planning more shows in the near future?

John: Nothing planned at the minute. We have started applying for festival slots for next year, but at the moment it’s local shows until we are sorted. 

What are the plans for the future; what is the goal With Ravenlight?

John: At the moment all Our attention is on the EP and the local live shows. At that point we will probably finalise the line up, work on the debut album and aim a bit further afield towards the European festival Circuit.

PowerMetal.no wishes Ravenlight all the best, and hope to see the band on a big festival next year!

Follow Ravenlight on their Facebook-page and their homepage.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert.