I et intervju med Drum World Community, forteller Manuel Lotter historien om hvordan han ble med i Rhapsody Of Fire og om det kommende albumet.

(English version below)

For, la oss være ærlige: mange av fansen er engstelige, eller i hvert fall spente, på hvordan det nye Rhapsody Of Fire vil låte. Ikke det at bandet mangler erfaring eller talent, men fordi det ikke er Rhapsody (Of Fire) som vi kjenner det. Nå er det kun Alex Staropoli som er igjen fra den originale lineupen, og selv om de allerede har utgitt to album uten Luca Turilli, vil dette bli det første albumet uten vokalisten Fabio Lione. Men i følge Lotter, så er stemningen god i ROF-leiren:

Alle i bandet er spente og klare til å gjøre dette albumet. Det er en flott energi innad i bandet.

Og selv om mye er hemmelig, kan han avsløre noen detaljer om det kommende albumet:

Dette vil bli det første albumet med den nye linupen, og vi vil starte på en ny saga, noe som er veldig spennende. Utenom det så har vi Sir Christopher Lee som fortellerstemme. Men vi vil avsløre mer veldig snart. Jeg vet at det er mye snakk om den nye linupen; mange misliker at det er en ny vokalist osv., men vi ønsker å la musikken snakke og jeg tror at det nye albumet vil bevise at Rhapsody [Of Fire] er mer levende enn noen gang!

Manuel Lotter, som tidligere har spilt i band som Emil Bulls og The Bellerophon Project, ble ROF-medlem i desember 2016. Han forlot sitt tidligere band samtidig som Alex Holzwarth forlot ROF, og det var ingen tilfeldighet at han fikk muligheten til å vise sine ferdigheter for bandet.

Alex Holzwarth var faktisk min tidligere trommelærer og vi er gode venner. Så, når han forlot ROF, noe jeg faktisk leste på Facebook, tok jeg umidelbart kontakt med Alex. Jeg trodde kanskje det var skjebnen eller noe, ettersom vi begge forlot bandene våre samtidig. Etter å ha snakket med Alex, så anbefalte han meg til resten av bandet. Jeg ble bedt om å spille inn en video hvor jeg spilte en ROF-sang. Dagen etter hadde vi samtale på Skype, og jeg følte allerede da at de ville ha meg med i bandet. Så ting skjedde ganske fort, men det gikk bra og jeg er veldig fornøyd med å spille trommer i dette fantastiske bandet.

 

Nå har bandet nettopp avsluttet en hektisk sommer med mange konserter. Med kun én konsert igjen i år, retter bandet fokuset mot det nye albumet. Men når albumet er ute, vil bandet igjen pakke koffertene:

Nå jobber vi med å gjøre ferdig albumet. Deretter er det en konsert i Tyskland. Når albumet er lansert, vil vi starte på en omfattende verdensturné. Jeg kan ikke fortelle mer på nåværende tidspunkt, men ja: vi vil turnere med det nye albumet. Jeg kan nesten ikke vente!

Manuel Lotter: -I think this new record will prove that Rhapsody Of Fire is more alive than ever

Talking to Drum World Community, Manuel Lotter shares the the story about how he joined Rhapsody of Fire, the latest tour, and how the work with the new album is going.

Because, let’s face it: a lot of fans are wary, or at least curious, about the new line up. Not that the line up is lacking experience or talent, but because it’s not Rhapsody (Of Fire) as we know it. Only Alex Staropoli is left from the original band, and even though they already have released two albums without Luca Turilli, this will be the first album without singer Fabio Lione. But according to Lotter, all is good in the ROF-camp:

Everybody in the band is very pumped and excited to do this record. There is a great energy in the band.

And even though everything is very secret, he could share some news from the process:

It will be the first real record with the new line up, and we will start a new saga which is incredible and very exciting. Besides that we have Sir Christopher Lee on tape for all the narrating. We will tell more about it very soon. I know a lot of people are hating about the line up and stuff; a new singer etc., but we want to let our music do the talking and I think this new record will prove that Rhapsody [Of Fire] is more alive than ever!

Manuel Lotter, who previously have played in band such as Emil Bulls and The Bellerophon Project, joined Rhapsody Of Fire in december 2016. He left his previously band at the same time Alex Holzwarth left ROF, and it was no coincident that he would get a chance to audition for the band.

Alex Holzwarth is actually my former drum teacher and we are close friends. So, when he left ROF, something I read on Facebook, I immediately talked to Alex. I thought maybe it was some kind of destiny or something, since we both left our bands at the same time. After talking to Alex, he suggested me to the band. Once we were in contact they asked me to record a video of me playing a ROF song. The day after I’ve sent them the video we had a Skype call, and it was pretty clear that they wanted me to be the new drummer. So things happened very quickly, but it turned out great for me and I’m more than happy to play drums for this amazing band.

Now the band has finished an intense concert session. With only one concert left this year, the band is turning their focus on the new album. But when the album is out, ROF will again hit the road:

Now we’re up to finish the new album, then we will play one more show in Germany this year. When the album is out, we will hit the road again for a world wide tour. I cannot tell more at the moment, but yes; there will be an intense tour with the new album. I cannot wait!

 

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert.